Servicesektionen inom Swepump

Inbjudan Kickstart Digitalisering

Servicesektionen värnar om personlig integritet!

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Kurs i lager och smörjning

Den 26-27 sept går kursen lager och smörjning i Jönköping.

Allmän kurs i avloppsarbete

Den 23 okt går allmän kurs i avloppsarbete i Uppsala.

Kurs Forts. Pumpteknik

Den 4-5 okt går forts. kurs i pumpteknik i Stockholm.

Handbok om den nya elsäkerhetslagen

Elsäkerhetsverket har nu publicerat en handbok om den nya elsäkerhetslagen.

Tips på mallar

Juridisk rådgivning

Utbildningar 2018

Anmäl dig till Servicesektiones utbildningar!