Bra höstmöte!

Väl besökt höstmöte i Göteborg med besök hos SKF.

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Följ oss på LinkedIn!

Följ oss på LinkedIn och ta del av de senaste nyheterna direkt i flödet.

Forts. kurs i Pumpteknik

Den 3-4 oktober genomfördes forts. kurs i pumpteknik. Två dagar med ett gediget program.

Utbildningar

Anmäl dig till Servicesektiones utbildningar!