Vårmöte 9-10 maj i Västerås

Anmälan till vårmötet är nu öppen.

Certifierade företag

Ett stort antal av Servicesektionens medlemsföretag har deltagit i Servicesektionens kursutbud och har diplomerade tekniker. Företaget är därmed ett certifierat företag inom Servicesektionen.

Följ oss på LinkedIn!

Följ oss på LinkedIn och ta del av de senaste nyheterna direkt i flödet.

Nöjda elever på grundkurs i pumpteknik

Idag avslutades den två långa dagar kursen Grundkurs i Pumpteknik.

Lyckat höstmöte!

Den 22-23 november genomfördes Servicesektionens höstmöte.

Utbildningar

Anmäl dig till Servicesektiones utbildningar!