RiskBapp

Idag kl. 16:00 är vi tvungna att starta om den server som RiskbApp använder pga. den i medier uppmärksammade svagheten i OpenSSL (http://en.wikipedia.org/wiki/Heartbleed_bug).

Detta är ett arbete som tar ca 10 minuter. Syftet är att åtgärda den svaghet som finns i OpenSSL så att användarna inte påverkas.


Nyheter


Information med anledning till Corona – Covid 19

Vi uppdaterar information om våra utbildningar och möten samt länkar på denna sida. Läs mer här. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Pumpteknik AB

Pumpteknik marknadsför ett brett sortiment av pumpar, blåsmaskiner, vakuumaggregat och pumpstationer från ledande europeiska och amerikanska tillverkare. Vi levererar till

Träffa kollegor i branschen

Vid detta tillfälle får både de som tillverkar pumpar, Swepump, och de som servar och installerar pumpar, Servicesektionen, tillfälle att

Bra höstmöte!

Höstmötet var väl besökt av våra medlemmar och vi hade bra diskussioner om framtidens kompetens och samarbete med skolor. Samarbete