Bra deltagande på kursen!

Fortsättningskurs i Pumpteknik genomfördes den 3-4 okt!

Det var ett stort antal deltagare vid detta kurstillfälle.  Kursen ingår i diplomering av tekniker vilket sedan leder till att företaget har möjlighet att certifieras. Servicesektionens mål är att utbilda och höja kompetensen inom pumpbranschen.


Nyheter


Pumptech i Dalarna AB är ny medlem i Servicesektionen!

Företaget har sin bas i Borlänge och säljer, installerar, servar och reparerar de flesta typer av pumpar och kringutrustning.  Vi

Ny Grundläggande elkurs!

Vi planerar att hålla kursen på flera platser i Sverige (Malmö, Göteborg, Stockholm). Mer information och inbjudan till kursen kommer

Vill du vara med i vår arbetsgrupp?

Vill du vara med i arbetsgruppen? Anmäl dig till kansliet servicesektionen@tebab.com. Vi kommer att ha möten digitalt. Låt oss veta

Vad är SCIP och på vilket sätt angår det mig?

SCIP är en ny databas för konsumenter om farliga kemikalier i produkter. SCIP – är förkortningen på Substances of Concern