Vad innebär certifieringen?

Här kan du läsa vad det innebär med Certifiering av företag inom Servicesektionen.

Reglerna för diplomering av pumpservicetekniker är följande;

Genomgångna kurser inom Servicesektionen med godkänt resultat i
– Grundkurs pumpteknik
– Forts. kurs i pumpteknik
– Lager och smörjning
– Valfri fortsättningskurs
– Intyg från arbetsgivaren på färdighet och kunskap om krav och regler som finns i branschen säkerhet, miljö etc)
– Praktiskt arbete i branschen i minst fyra år (styrkt och dokumenterad)

Regel för certifiering av företag

På varje certifierad företag skall det finnas minst en diplomerad tekniker.