Vårmöte den 28 maj

Servicesektionens vårmöte äger rum den 28 maj kl 09.00-12.00. Vi planerar att genomföra även detta möte digitalt via Microsoft Teams. Förutom vårt sedvanliga medlemsmöte kommer vi även ha några föreläsare. Vi återkommer med mer information till våren.