Vårmöte den 9-10 maj 2019

Servicesektionens vårmöte äger rum den 8-9 maj 2019 i Västerås. Swepump och Servicesektionen har ett gemensamt vårmöte i år!