Medlemskap

Till medlemmar i Servicesektionen kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området och uppfyller Servicesektionens kvalifikationskrav, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Jag vill ansöka om medlemskap i Servicesektionen och kan här skriva ut en Ansökningsblankett direkt och skicka in till kansliet.

  Jag vill ha mer information om medlemskap i Servicesektionen och vill bli kontaktad

  Företag: (obligatorisk)

  Postadress: (obligatorisk)

  Postnummer: (obligatorisk)

  Ort: (obligatorisk)

  Kontaktperson: (obligatorisk)

  E-post: (obligatorisk)

  Mobiltelefon: (obligatorisk)

  Telefon: (obligatorisk)