Bli medlem

Servicesektionen inom Swepump - den naturliga mötesplatsen för pumpserviceföretag.

Målet med arbetet i Servicesektionen är att verka för branschens positiva utveckling genom att erbjuda alla medlemmar aktiviteter, information, utbildningar och möjlighet att aktivt delta i arbetsgrupper och sakfrågor.

Vi erbjuder

• Tillgång till ett värdefullt nätverk och branschforum med möjlighet att diskutera aktuella frågor och gemensamma intressen.
• Deltagande i vårt branschgemensamma arbete inom hälsa och säkerhet i syfte att förebygga ohälsa och tillbud.
• Återkommande professionella utbildningar i pumpteknik, lager och smörjning, avloppsarbete, kontroll före idrifttagning, schemaläsning, auktorisation B el etc.
• Uppskattade medlemsmöten två gånger per år med intressanta talare och unika företagsbesök.
• Servicesektionen är språkrör för pumpserviceföretag verksamma i Sverige
• Ger medlemmarna tillgång till mycket fördelaktiga grossistavtal
• Servicesektionen är remissinstans för elfrågor Elsäkerhetsverket
• Servicesektionen bedriver utbildning av pumptekniker för att säkerställa den långsiktiga försörjningen av välutbildad arbetskraft till pumpservice branschen
• Möjlighet att certifiera ditt företag

Nedan kan du ladda ner mer information om vår verksamhet, stadgar och ansökningsblankett.

Bli medlem (infoblad)

Ansökningsblankett  (word dokument)

Ansökningsblankett för medlemskap i Servicesektionen (ifyllningsbar pdf)

Regler och anvisningar

Kriterier för medlemskap

Verksamhetsplan 2020

Ansökningsblanketten fyller du i och skickar in till Servicesektionen, Box 5510, 114 85 Stockholm

eller till servicesektionen@tebab.com