Juridiska tjänster

Som medlem i några utvalda branschorganisationer med kansli hos TEBAB får du tillgång till fri rådgivning per telefon och mejl av Teknikföretagens affärsjurister.

Rådgivningen är begränsad till högst 20 minuter per ärende och innefattar inte granskning av dokument.
Detta är en pilot som pågår under 2018.

Ring Teknikföretagens växel 08-782 05 00 eller kontakta via mail:
mats.bergstrom@teknikföretagen.se
carin.enhorning@teknikforetagen.se
pia.ekelund-thorn@teknikföretagen.se