Information angående Corona – Covid 19

Har samlar vi information och länkar löpande med anledning till Coronaviruset.

Kontinuitetshantering  – MSB, Myndigheten för Skydd och Beredskap
Planera för att upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå när verksamheten utsätts för störning.

Frågor och svar om Covid 19 – Folkhälsomyndigheten
Frågor och svar Covid 19

Force majeure
Artikel om force majeure – publicerats i Teknikföretagens tidning

Om våra utbildningar
Vi har valt att flytta Grundkurs i pumpteknik till den 18-19 nov och fortsättningskursen till våren 2021.
Kurs i leveransavtal planeras att hålls som tidigare aviserat i nov och dec 2020.

Vårmötet
Vårmötet den 18-19 mars ställdes in och vi planerar att hålla höstmötet istället i november. Detta på grund av restriktioner på grund av Cornonvirusest.