Kalender

Styrelsemöte 12 april 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 april 2019.

12 april 2019

Tid 10.00-12.00 + lunch

Vårmöte den 9-10 maj 2019

Servicesektionens vårmöte äger rum den 9-10 maj 2019 i Västerås. Swepump och Servicesektionen har ett gemensamt vårmöte i år! Program

9 - 10 maj 2019

Plats Västerås
Tid lunch-lunch

Styrelsemöte 17 maj 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 maj 2019.

17 maj 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Styrelsemöte den 13 juni 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni 2019.

13 juni 2019

Tid 13.00-20.00

Styrelsemöte 6 sept 2019

Nästa styrelsemöte är den 6 sept 2019.

6 september 2019

Tid 09.00-11.00