Kalender

Höstmöte 22-23 nov 2018

Servicesektionens höstmöte äger rum den 22-23 nov 2108 i Stockholm. Program för Servicesektionens höstmöte 2018. Anmälan till Servicesektionens höstmöte senast

Stockholm

22 - 23 november 2018

Plats Teknikföretagen
Storgatan 5
Stockholm
Tid lunch - lunch

Styrelsemöte 15 feb 2019

Nästa styrelsemöte sker den 15 feb 2019.

15 februari 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Styrelsemöte 12 april 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 april 2019.

12 april 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Styrelsemöte 17 maj 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 maj 2019.

17 maj 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Vårmöte den 23-24 maj 2019

Servicesektionens vårmöte är planerat till den 23-24 maj 2019.

23 - 24 maj 2019

Plats Ej bestämt
Tid lunch-lunch