Kalender

Styrelsemöte 19 maj

Servicesektionens styrelsemöte äger rum den 19 maj kl 08.00-11.00, digitalt möte.

19 maj 2021

Plats Digitalt
Tid 08.00-11.00

Vårmöte den 28 maj

Servicesektionens vårmöte äger rum den 28 maj kl 09.00-12.00. Vi planerar att genomföra även detta möte digitalt via Microsoft Teams.

28 maj 2021

Plats Digitalt via Microsoft Teams
Tid 09.00-12.00