Kalender

Styrelsemöte 15 feb 2019

Nästa styrelsemöte sker den 15 feb 2019.

15 februari 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Styrelsemöte 12 april 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 april 2019.

12 april 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Vårmöte den 9-10 maj 2019

Servicesektionens vårmöte äger rum den 8-9 maj 2019 i Västerås. Swepump och Servicesektionen har ett gemensamt vårmöte i år!

9 - 10 maj 2019

Plats Västerås
Tid lunch-lunch

Styrelsemöte 17 maj 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 17 maj 2019.

17 maj 2019

Tid 09.00-11.00 + lunch

Styrelsemöte den 13 juni 2019

Nästa styrelsemöte äger rum den 13 juni 2019.

13 juni 2019

Tid 13.00-20.00