Styrelse

Servicesektionens styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Ordförande
Hans Jansson, Xylem Water Solutions Sverige AB
E-post: hans.jansson@xyleminc.com

Björn Nyberg, Nybergs El och Pumpservice AB
E-post: bjorn.nyberg@nep.se

Niclas Caspersson, Grundfos AB
E-post: ncaspersson@grundfos.com

Stefan Ström, Pumpteknik AB
E-post: stefan.strom@pumpteknik.se

Benny Jonsson, Pumpsnabben AB
E-post: b.jonsson@lakers.no