Styrelse

Servicesektionens styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Ordförande
Hans Jansson, Xylem Water Solutions Sverige AB
Tel: 011-16 85 90
E-post: hans.jansson@xyleminc.com

Björn Nyberg, Nybergs El och Pumpservice AB
Tel 08-760 29 35
E-post: bjorn.nyberg@nep.se

Niclas Caspersson, Grundfos AB
Tel 031-332 23 16
E-post: ncaspersson@grundfos.com

Tommy Hallgren, Sverull ElektroDynamo AB
Tel 0724-02 24 37
E-post: tommy.hallgren@sverulled.se

Benny Jonsson, Pumpsnabben AB
Tel 0709- 21 82 89
E-post: b.jonsson@lakers.no