Styrelse

Pumpserviceföretagens styrelse är vald av årsmötet. Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt en sekreterare från kansliet.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

Ordförande
Hans Jansson, Xylem Water Solutions Sverige AB
E-post:janssonh05@gmail.com

Björn Nyberg, Nybergs El och Pumpservice AB
E-post: bjorn.nyberg@nep.se

Niclas Caspersson, Grundfos AB
E-post: ncaspersson@grundfos.com

Stefan Ström, Pumpteknik AB
E-post: stefan.strom@pumpteknik.se

Benny Jonsson, Pumpsnabben AB
E-post: b.jonsson@lakers.no

 

——————————————————————–

Är du intresserad av att engagera dig av styrelsearbete?
Meddela oss på kansliet så kontaktar vi dig.

helene.schultz@tebab.com