Utbildningar

Kurserna är öppna för alla såväl medlemmar och icke medlemmar. Medlemmar får ett fördelaktigare pris.

Servicesektionen anordnar ett flertal utbildningar som vi bjuder in till enligt kursplanen nedan.  För att bli en diplomerad tekniker ska följande kurser i Servicesektionens regi genomföras med godkänt resultat:

Grundkurs pumpteknik
Fortsättningskurs pumpteknik
Lager och smörjning
En valfri kurs

När företaget har en diplomerad tekniker så leder det till att företaget blir certifierat.