Allmän kurs i Avloppsarbete 23 oktober

Detta är en allmän kurs i avloppsarbete och kursen vänder sig till er alla som idag jobbar i slutna
utrymmen eller kommer att jobba med avloppspumpstationer. Den innehåller både teoretisk
och praktisk utbildning i hur man jobbar på ett säkert sätt i avloppsanläggningar man kommer
praktiskt att få prova på att använda den rekommenderade skyddsutrustning som presenteras i
kursen.
Kursinnehåll:
• Vad är ett slutet utrymme
• Gas mätning
• Riskbedömning
• Gaser
• Personlig skyddsutrustning

Inbjudan till Allmän Kurs i Avloppsarbete den 23 oktober 2019.

Anmälan till kursen gör du här.