Begränsad auktorisation B – januari-juni 2020

Denna utbildning ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna söka Begränsad auktorisation B hos Elsäkerhetsverket.

OBS! Tyvärr fick vi för få anmälningar till denna kurs och måste därför ställa in den. Är du intresserad kontakta kansliet servicesektionen@tebab.com

 

I den nya lagen finns krav på hur elinstallationsarbete ska utföras, vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha, hur man ska säkerställa kompetensen hos de som utför arbetet samt krav på egenkontrollprogram för verksamheten. Det är elinstallationsföretagen som ansvarar för att dessa krav är uppfyllda.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Utbildningen Begränsad auktorisation B, som Servicesektionen anordnar, består av fem steg med två dagar i varje steg. Utbildningen är speciellt anpassad till pumpservicetekniker och fokuserar på det som är relevant, utan att utelämna de krav som krävs för att kunna få ut en Begränsad auktorisation B.

Förutom teorin krävs två års allsidig praktik från de elarbeten som auktorisationen avser. Denna praktik ska man kunna verifiera med:
Ett intyg från en auktoriserad person som man jobbat under eller från ett företags egenkontrollprogram som man arbetat inom.

Anmälan senast den 22 november till utbildningen som går i fem steg mellan januari – juni 2020.

Inbjudan till Begränsad auktorisation B