Begränsad auktorisation B

Kursen Begränsad auktorisation B kommer att genomföras januari - juni 2019.

Kursen ”Begränsad auktorisation B” som kommer genomföras i Stockholm. Kursen består av 5 steg, med två dagar i varje steg. Kursen är speciellt anpassad till pumpservicetekniker och fokuserar på det som är relevant utan att utelämna de krav som krävs för att kunna få ut en Begränsad auktorisation B.

Denna kurs ger dig de teoretiska kunskaper du behöver för att kunna söka Begränsad auktorisation B. Dessutom krävs två års allsidig praktik från elarbeten som auktorisationen avser. Denna praktik ska man kunna verifiera med ett intyg från en auktoriserad person man jobbat under eller från ett företags egenkontrollprogram man arbetat inom.

Anmälan senast den 18 december!

Inbjudan till Begränsad auktorisation B

Anmäl dig till kursen här!