Externa utbildningar

 

Teknikföretagen anordnar ett antal kurser:

Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.

 

Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation AB

Läs mer på Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikations hemsida.

Mer information om den öppna kursen i Utvecklande ledarskap

 

Branschutbildarna bedriver arbetsmiljökurser som BAS P/BAS U och SAM-BAM – Systematiskt Bättre Arbetsmiljö.

Läs mer på Branschutbildarnas hemsida om dessa kurser som de även erbjuder på distans.