Externa utbildningar

 

Teknikföretagen anordnar kurser som är öppna för alla:

Läs mer om kurserna på Teknikföretagens hemsida.

 


Sveriges Byggindustrier anordnar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 


Novo Utbildning anordar kurser i avtalen AB, ABT, ABTU

Läs mer på hemsidan.

 

Utbildningsgruppen Ledarskap & Kommunikation AB

Målgrupp; Nya chefer/ledare eller annan ledande roll i företaget

• NY SOM CHEF – praktiskt ledarskap för nya chefer och ledare: 16 + 29 april, 2020
https://www.utbildningsgruppen.se/öppna-kurser/ny-som-chef-35095295

Målgrupp; Befintliga chefer, ledare, teamledare, projektledare inom organisationen.

• UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL): 13 – 15 maj + 28 augusti, 2020
• UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL): 14 – 16 okt + 16 december, 2020
https://www.utbildningsgruppen.se/öppna-kurser/utvecklande-ledarskap-(ul)-43958762

 

Branschutbildarna bedriver arbetsmiljökurser som BAS P/BAS U och SAM-BAM – Systematiskt Bättre Arbetsmiljö.

Läs mer på Branschutbildarnas hemsida om dessa kurser som de även erbjuder på distans.