Grundkurs i pumpteknik

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Nästa kurs går den 14-15 mars 2019.

Grundkurs i pumpteknik är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Denna kurs ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar. Den är dessutom starten på vägen till att bli av Swepump´s servicesektion diplomerad pumptekniker.

Kursinnehåll:

  • Pump översikt
  • Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
  • Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
  • Pumpkurvor
  • Axeltätningar
  • Dimensionering
  • Specifik energi
  • Service av pumpar

Inbjudan till Grundkurs i Pumpteknik den 14-15 mars 2019.

Anmälan till kursen gör du här.