Kurser i Pumpteknik

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Anmälan kommer att ske löpande eftersom vi redan nu vet att kurserna kommer att genomföras! Anmäl dig via länken i inbjudan nedan.

Grundkurs i pumpteknik

Nästa Grundkurs i Pumpteknik  går den  18-19 november 2020 (OBS! Detta är ett nytt datum) och Fortsättningskurs i pumpteknik planerar vi att hålla till våren 2021. Tidigare datum, 7-8 okt. ändras till våren 2021 så att det blir lite mellanrum och eleverna kan ta till sig kunskaperna bättre. Alla som anmäler sig till grundkursen blir automatiskt anmälda till Fortsättningskursen.

Kostnaden för dessa två utbildningar är för medlemmar är 9 800 kr + moms (4 900 kr för grundkurs + 4 900 kr för fortsättningskursen).

Kostnaden för icke medlemmar är 12 250 kr + moms  (6 125 kr för grundkursen och 6 125 kr för fortsättningskursen).

Grundkurs i pumpteknik och fortsättningskurs i pumpteknik är kurser som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Grundkursen ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar. Den är dessutom starten på vägen till att bli av Swepump´s servicesektion diplomerad pumptekniker.

Grundkurs i pumpteknik kursinnehåll:
Pump översikt
Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
Pumpkurvor
Axeltätningar
Dimensionering
Specifik energi
Service av pumpar

Fortsättningskurs i pumpteknik

Fortsättningskurs i pumpteknik går våren 2021, datum meddelas senare. Om du anmäler dig till Grundkurs i pumpteknik blir du även anmäld till fortsättningskursen. Vi kommer att fakturera för båda kurserna i samband med grundkursen.

Kursen är till för er som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt er kunskap under en tid och känner att ni gärna vill lära er mer.

Fortsättningskurs i pumpteknik kursinnehåll:
Repetition av grundkurs
Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
ATEX
Installation av pumpar torrt/dränkbart
Styrning av pumpar
Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, systemkontroll
Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Har du redan gått grundkurs och bara behöver gå fortstättningskursen anmäler du dig via anmälningslänken.

Inbjudan till Grundkurs i pumpteknik 18-19 nov och Fortsättningskurs i Pumpteknik våren 2021 (återkommer med datum)

Anmälan till kurserna gör du här. Eftersom vi vet att kurserna blir av så går det bra att anmäla sig löpande till dem via länken.