Kurser i Pumpteknik

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation av pumpar i fastigheter och industrier.

Grundkurs i pumpteknik

Nästa Grundkurs i Pumpteknik  går den 14-15 mars 2019 och Fortsättningskurs i pumpteknik går den 3-4 oktober 2019. Alla som anmäler sig till grundkursen blir automatiskt anmälda till Fortsättningskursen.

Kostnaden för dessa två utbildningar är för medlemmar är 9 800 kr + moms (4 900 kr för grundkurs+4 900 kr för fortsättningskursen).

Kostnaden för icke medlemmar är 12 250 kr + moms  (6 125 kr för grundkursen och 6 125 kr för fortsättningskursen).

Grundkurs i pumpteknik och fortsättningskurs i pumpteknik är kurser som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Grundkursen ger er de grundläggande kunskaperna i pumpteori och de olika pumptyper som finns på marknaden såsom centrifugalpumpar och förträngningspumpar. Den är dessutom starten på vägen till att bli av Swepump´s servicesektion diplomerad pumptekniker.

Grundkurs i pumpteknik kursinnehåll:
Pump översikt
Arbetsmiljö säkerhet ren vatten, avlopp
Pumpteori begrepp, systemkurvor, kavitation
Pumpkurvor
Axeltätningar
Dimensionering
Specifik energi
Service av pumpar

Fortsättningskurs i pumpteknik

Fortsättningskurs i pumpteknik går den 3-4 oktober 2019. Om du anmäler dig till Grundkurs i pumpteknik blir du även anmäld till fortsättningskursen. Vi kommer att fakturera för båda kurserna i samband med grundkursen.

Kursen är till för er som redan genomfört grundutbildningen och kanske använt er kunskap under en tid och känner att ni gärna vill lära er mer.

Fortsättningskurs i pumpteknik kursinnehåll:
Repetition av grundkurs
Materialval för och nackdelar, målning, tätningar
ATEX
Installation av pumpar torrt/dränkbart
Styrning av pumpar
Förebyggande underhåll vibrationsmätning, laseruppriktning, sytemkontroll
Felsökning plantätningar kapacitet, kavitation, vibrationer

Har du redan gått grundkurs och bara behöver gå fortstättningskursen anmäler du dig via anmälningslänken och skriver in ditt namn i anmälan för fortsättningskursen.

Inbjudan till Grundkurs i Pumpteknik den 14-15 mars 2019.

Inbjudan till Fortsättningskursen den 3-4 oktober 2019.

Kurserna är nu fulla! Kontakta helene.schultz@tebab.com om du har frågor eller vill stå på reservlista.