Lager och smörjning

Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation/utbyte av pumpar i fastigheter och
industrier. Detta är en två-dagars Grundläggande lagerutbildning. Observera att vid denna kurs går vi inte igenom tätningar av lager.

Lager och smörjning är en av kurserna som ingår för att bli en diplomerad tekniker.

Kursinnehåll:
Allmän lagerkännedom
Monteringsförberedelser
Montering- och demonteringsmetoder
Smörjning
Lagerskador
Praktiska övningar

Inbjudan till Lager och Smörjning den 18-19 mars 2020

Anmälan till kursen gör du här senast den 27 januari 2020.