Schemaläsning El

Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1 elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Inbjudan till Schemaläsning den 10 april 2019.

Nästa kurstillfälle planeras att hållas den 15 maj 2020.