Schemaläsning El

Nästa kurs är  den 8 nov i Stockholm.

Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1 elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Inbjudan till Schemaläsning El den 8 nov 2018

Anmäl dig till kursen i november här!