Schemaläsning El

Nästa kurs är  den 10 april 2019 i Stockholm.

Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1 elever som för andra med viss schemaläsningsvana vilka vill förbättra sina kunskaper i schemaläsning och logisk felsökning.
Som övningsmaterial under kursen kommer ett flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen att användas.

Inbjudan till Schemaläsning den 10 april 2019.

Kontakta kansliet om du är intresserad av denna kurs, servicesektionen@tebab.com