Sökresultat

160 resultat vid sökning efter .

Uppförandekod

Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.

RiskBapp

Detta är ett arbete som tar ca 10 minuter. Syftet är att åtgärda den svaghet som finns i OpenSSL så